Komunikat Ambasady RP w Paryżu – UKRAINA

Jak pomagać Ukrainie i Ukraińcom?

Możesz włączyć się w pomoc koordynowaną przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Wejdź na stronę internetową:www.pomagamukrainie.gov.pl

Znajdziesz tam informacje o zbiórkach pieniężnych, możliwości wsparcia materiałowego i pierwszej potrzeby, udzielenia gościny uchodźcom, pomocy w transporcie i wolontariatu na rzecz poszkodowanych. 

Jeśli chcesz włączyć się w inicjatywy organizowane we Francji

Wejdź na oficjalną stronę pomocy Ukrainie we Francji: https://fr.aideukraine.fr/ lub na stronę koordynacji pomocy uchodźcom: Je m’engage pour l’Ukraine – Accueil (refugies.info)

Znajdziesz tam aktualne informacje na temat najpilniejszych potrzeb i rekomendowanych zbiórek. W wielu miejscach we Francji zbiórki są organizowane również przez merostwa, organizacje polonijne, ukraińskie, humanitarne i Kościół. 

Polska wspiera Ukrainę i wszystkich uciekających przed wojną od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Codziennie granicę ukraińsko-polską przekracza około 100 tysięcy osób. Każda z nich może skorzystać z pomocy oferowanej przez instytucje rządowe, organizacje humanitarne i woluntariuszy. Pamiętaj i przekaż wszystkim zainteresowanym, że każdy uciekający z Ukrainy przed wojną:

  • zostanie wpuszczony do Polski niezależnie od narodowości i obywatelstwa
  • nie musi przedstawiać świadectwa szczepienia ani testu na COVID-19
  • ma dostęp do bezpłatnej opieki medycznej
  • otrzyma w razie potrzeby zakwaterowanie i wyżywienie
  • nie musi opuszczać Polski w razie utraty ważności paszportu

Każdy obywatel Ukrainy, który musi pozostać w Polsce z powodu wojny:

  • ma prawo do podjęcia pracy
  • może wysłać swoje dzieci od 7 do 18 roku życia do szkoły publicznej
  • może studiować za darmo na polskich uczelniach publicznych

Ambasada RP w Paryżu

1, Rue de Talleyrand, Paryż,

Telefon: +33 1 43 17 34 22
www.gov.pl/francja@PLenFrance