Dzień nauczyciela

14 października 2023 mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana do życia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą sejmu rozbiorowego z 14 października 1773 roku. Polska znajdowała się wówczas w niezwykle trudnej sytuacji politycznej – tuż po pierwszym rozbiorze. Przed tą całkowicie nową instytucją postawiono zadanie budowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej. To właśnie KEN dogłębnie zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego oraz nowoczesny program kształcenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków.
Jak co roku nasi uczniowie i rodzice podziękowali za całokształt pracy całemu Gronu Pedagogicznemu szkoły podstawowej, college i liceum.

Były kwiaty 💐, owoce 🍇, ciasta 🎂, występy 🎊 …

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom za ich pracę, czas i energię.
Dzięki temu nasze dzieci stają się codziennie lepszymi i dojrzalszymi obywatelami świata.