Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zapisy do Sekcji : informacje ogólne

  • Ecole Elementaire Marie Curie

Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest znajomość języka polskiego. Rodzice zobowiązani są zgłosić kandydaturę dziecka na adres : sectionpl.lycee-international@laposte.net.

W maju odbywa sie zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły na nowy rok szkolny. W tym samym czasie specjalna komisja sprawdza  znajomosc jezyka polskiego kandydatow.

Lidia Tarkowska-Beyrand

Koordynator Sekcji Polskiej