Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Marie Curie

REKRUTACJA DO SEKCJI POLSKIEJ

Szkoła Podstawowa

Ecole élémentaire Marie Curie

boulevard Hector Berlioz

78100 Saint-Germain-en-Laye

Na rok szkolny 2023/2024 przyjmujemy kandydatury do  klas CP, CE1,CE2,CM1,CM2

Nieprzekraczalny termin nadsyłania kandydatur upływa w dniu 20 marca 2023!

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów!

Szczegółowe informacje na : www.section-polonaise.fr

         e-mail: sectionpl.lycee-international@laposte.net

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!!!

ETAPY REKRUTACJI:  

  1. Dokonanie zgłoszenia kandydata – przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail:  sectionpl.lycee-international@laposte.net
  2. W odpowiedzi otrzymają Państwo szczegółowy wykaz dokumentów, które powinny się znaleźć w dossier kandydata
  3. Przesłanie kompletnego dossier na adres Sekcji
  4. Wyznaczenie daty rozmowy kwalifikacyjnej
  5. Rozmowa kwalifikacyjna
  6. Poinformowanie o rezultatach

LISTA DOKUMENTÓW:

  1. Wyniki postępów w nauce (livret scolaire) z lat: 2020/21 oraz 2022/23;
  2. Wypełniony formularz (w załączeniu);
  3. Świadectwa szkolne (dotyczy szkół polskiego systemu edukacyjnego) – ewentualnie;
  4. List motywacyjny