Rekrutacja do szkoły podstawowej

REKRUTACJA DO SEKCJI POLSKIEJ

Szkoła Podstawowa

Rozpoczynamy rekrutację do Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej Marie Curie w Saint-Germain-en-Laye na rok szkolny 2020/21.

W załączeniu znajdą Państwo formularz „Zgłoszenie kandydata”, który należy wypełnić i przesłać na adres e-mail:

sectionpl.lycee-international@laposte.net

 

Na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy kandydatury do  klas CP, CE1,CE2,CM1,CM2

Termin nadsyłania kandydatur upływa w dniu 30 marca 2020 !

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!!!

Zapisy do Sekcji : informacje ogólne

  • Ecole Elementaire Marie Curie

Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest znajomość języka polskiego. Rodzice zobowiązani są zgłosić kandydaturę dziecka na adres : sectionpl.lycee-international@laposte.net.

W maju odbywa sie zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły na nowy rok szkolny. W tym samym czasie specjalna komisja sprawdza  znajomosc jezyka polskiego kandydatow.

Lidia Tarkowska-Beyrand

Koordynator Sekcji Polskiej