Kalendarz wydarzeń

Informacje o wydarzeniu:

 • Kto i czego uczy w Sekcji Polskiej?

  Wszyscy uczący w Sekcji nauczyciele są absolwentami polskich wyższych uczelni i legitymują się dyplomami uprawniającymi do nauczania danego przedmiotu.

  Część z nich posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe (wysokie stopnie awansu zawodowego) oraz doświadczenie w pracy z uczniami, dla których język polski nie zawsze jest językiem opanowanym w stopniu doskonałym.

  Nauczyciele polscy są zatrudniani i opłacani przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Programy nauczania realizowane w Sekcjach Polskich we Francji zostały opracowane na podstawie tych obowiązującychn w kraju i oficjalnie zatwierdzone przez francuskie władze oświatowe (BO N° 44 du 28.11.2002). Przy opracowywaniu tych programów  uwzględniona została  specyfika naszych uczniów uczących się poza granicami RP.

  Dotakowe informacje w artykule Nauczyciele


 

Kalendarz