40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętamy!

10 grudnia uczniowie klasy maturalnej wraz z kolegami z Sekcji Polskiej w Strasbourgu i  Lyonie uczestniczyli w lekcji online prowadzonej przez edukatorkę z Europejskiego Centrum Solidarności.

Całość projektu międzysekcyjnego koordynowała Pani Jolanta Rey ze Strasbourga.

Uczniowie, odwołując się do filmowych i ikonograficznych materiałów z zasobów Europejskiego Centrum Solidarności, rozmawiali o różnych postawach ludzi wobec władzy i narzuconych ograniczeniach, przyglądali się żołnierzom pełniącym służbę na ulicy a także życiu działaczy opozycyjnych poddanych stałej obserwacji. 

Natomiast 13 grudnia uczniowie gimnazjum oglądali krótkie filmy na temat stanu wojennego a wieczorem wzięli udział w społecznej akcji zainicjowanej przez IPN- Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności.