Rekrutacja do Collège

REKRUTACJA DO SEKCJI POLSKIEJ

W SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

COLLÈGE „LES HAUTS GRILLETS”

 

Rozpoczynamy rekrutację do Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye
na poziomie klas gimnazjalnych (6ème, 5ème i 4ème).


Proszę pobrać poniższy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i przesłać na nowy adres elektroniczny sekcji: sectionpolonaise.saintgermain@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 marca 2024!

Zebranie informacyjne dla rodziców naszych kandydatów odbędzie się w dniu egzaminu wstępnego, tj. 14 marca 2024 o godz. 17h30 w Collège Les Hauts Grillets.


Informacje ogólne – zapisy do Sekcji Polskiej na poziomie gimnazjalnym:

Warunkiem przyjęcia do Sekcji Polskiej w Saint Germain en Laye jest dobra znajomość języka polskiego.

Rodzice zobowiązani są zgłosić kandydaturę dziecka drogą elektroniczną, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: sectionpolonaise.saintgermain@gmail.com

Kolejnym etapem jest wysłanie na adres:

SECTION POLONAISE
CS 40118
78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex

 następujących dokumentów:

  1. Listu motywacyjnego w języku francuskim adresowanego do dyrektora Collège „Les Hauts Grillets”, Mme Khadija Trouiller ;
  2. Fotokopii „bulletin de notes” kandydata(ki) za I trymestr/I semestr bieżącego roku szkolnego 2023/2024;
  3. Fotokopii „bulletin de notes” kandydata(ki) za III trymestr/II semestr poprzedniego roku szkolnego 2022/2023.

Zwykle w marcu w Collège’u odbywa się zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły na nowy rok szkolny połączone z egzaminem dla kandydatów, podczas którego uczniowie powinni wykazać się umiejętnością pisania, czytania i formułowania wypowiedzi po polsku.

Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, zdanie testu z języka polskiego oraz osiąganie przez kandydata dobrych wyników w nauce.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmują przedstawiciele administracji francuskiej na podstawie zaopiniowanych przez dyrektora sekcji narodowej dokumentów.