Sekcja Polska

Witamy na stronie Internetowej Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye

Dyrektor: Agnieszka Sygowska – Kalmus
Telefon: (+33) 6 52 69 10 80
Adres mailowy: sectionpolonaise.saintgermain@gmail.com

Strona: www.section-polonaise.fr

Nauczyciele :
Agnieszka SYGOWSKA-KALMUS – kierownik Sekcji Polskiej / historia / wiedza o świecie
Lidia TARKOWSKA-BEYRAND –  język polski / wiedza o świecie
Joanna ALT – język polski
Małgorzata MŁYNARCZYK – geografia
Grażyna SWIĘCIOCHOWSKA – nauczanie wczesnoszkolne, język polski

Informacje ogólne

Sekcja Polska w Saint-Germain-en-Laye jest Sekcją publiczną, działa od listopada 1998 roku i podlega polskim władzom oświatowym, które finansują jej funkcjonowanie i zatrudniają nauczycieli tam pracujących. Aktualnie Sekcja Polska funkcjonuje w trzech różnych szkołach na terenie Saint-Germain-en-Laye:

  • Ecole Elémentaire Marie Curie
  • Collège „ Les Hauts Grillets”
  • Lycée International

Nauka w szkole podstawowej trwa 5 lat i obejmuje klasy od CP do CM2 (w systemie polskim to klasy od „zerówki” do klasy IV szkoły podstawowej). Uczniowie mogą kontynuować nauczanie w języku polskim przez kolejne cztery lata w collège’u w klasach od 6éme do 3éme, co odpowiada klasom od V i VIII szkoły podstawowej w polskim systemie. Po ukończeniu nauki w Sekcji Polskiej na poziomie collège’u uczniowie mają możliwość kontynuowania w Sekcji Polskiej Liceum Międzynarodowego.
Przejście na kolejny, wyższy poziom edukacji nie jest automatyczne i wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków.

Programy nauczania wszystkich przedmiotów realizowane podczas nauki w Sekcji Polskiej zbliżone są do tych obowiązujących w kraju.
Nauka w Sekcji Polskiej oprócz wszystkich przedmiotów przewidzianych  programem francuskim dla uczniów poszczególnych poziomów nauczania, obejmuje tygodniowo od 6 do 9 godzin nauki w języku polskim. W zależności od poziomu nauczanie obejmuje następujące przedmioty: nauczanie wczesnoszkolne, język polski, historię, geografię oraz wiedzę o świecie.

Czteroletni proces nauczania w collège’u kończy się egzaminem Brevet w opcji międzynarodowej, który w przypadku uczniów Sekcji Polskiej obejmuje egzaminy ustne z dwu przedmiotów: języka polskiego i historii.
Kończąc Liceum, uczniowie zdają francuską maturę BFI, w ramach której abiturienci Sekcji Polskiej zdają dodatkowe egzaminy w języku polskim: pisemnie język polski, historię i geografię oraz ustnie język polski, historię i geografię oraz wiedzę o świecie.

W bibliotece (CDI) collège’u i liceum istnieją działy polskie, które są systematycznie wzbogacane ze środków budżetu szkoły oraz z budżetu Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej. Ponadto w salach, w których odbywa się nauka przedmiotów sekcyjnych, znajdują się księgozbiory podręczne.

Uczniowie mogą korzystać z transportu szkolnego, dowożącego dzieci z 60 okolicznych miasteczek.

W 2002 roku, z inicjatywy rodziców, powstało  Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej przy Szkole Podstawowej Marie Curie, Gimnazjum « Les Hauts Grillets » i Liceum Międzynarodowym w Saint-Germain-en-Laye.

Najważniejsze cele działalności Stowarzyszenia to: praca na rzecz dzieci i młodzieży oparta na współpracy z gronem pedagogicznym oraz administracją francuską. Szerzenie i propagowanie kultury i tradycji polskich, wzbogacanie wiedzy o Polsce, jej literaturze, języku i historii poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw na terenie placówek oświatowych i poza nimi.
Nieodłącznym elementem działań Stowarzyszenia jest wspomaganie integracji uczniów i ich rodzin oraz wspieranie uczniów i członków ich rodzin w razie zaistnienia jakichś problemów związanych z życiem Sekcji.