Sekcja Polska

Witamy na stronie Internetowej Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye

Dyrektor Sekcji Agnieszka Sygowska – Kalmus

Telefon: (33) 06 52 69 10 80 

 

Nauka w Sekcji Polskiej pozwala na osiągnięcie dwujęzyczności.

Nasi uczniowie poznają po polsku historię i geografię oraz historię literatury. Nauka w Sekcji Polskiej daje okazję do kultywowania polskości. W każdej chwili możliwy jest powrót ucznia Sekcji do polskiego systemu oświaty na poziom równoległy z realizowanym we Francji.

Kadra nauczycielska :

Agnieszka SYGOWSKA-KALMUS – Kierownik Sekcji Polskiej / Historia

Lidia TARKOWSKA-BEYRAND –  Język polski

Joanna ALT – Język polski

Małgorzata MŁYNARCZYK – Geografia

Grażyna SWIĘCIOCHOWSKA – Język polski na poziomie szkoły podstawowej


Informacje ogólne

Sekcja Polska w collège’u ” Les Hauts Grillets „ działa od listopada 1998 roku i podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, które zatrudnia nauczycieli języka polskiego i historii.

Od września 2015 r została utworzona Sekcja Polska na poziomie szkoły podstawowej. Nauka odbywa się w Ecole Elementaire Marie Curie w Saint-Germain-en- Laye.

Nauka w collège’u w klasach od 6éme do 3éme odpowiada klasom V i VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. Po ukończeniu collège’u uczniowie maja możliwosc kontynuowania nauki w Sekcji Polskiej Liceum Międzynarodowego.

Programy języka polskiego oraz historii realizowane podczas nauki w Sekcji oparte są na wytycznych MNE i pokrywają się z programami nauczania w szkołach polskich. Nauka w collège’u oraz liceum, oprócz wszystkich przedmiotów przewidzianych programem francuskim, obejmuje tygodniowo 4 godziny języka polskiego w collège’u oraz 6 godzin języka polskiego w liceum, jak również 2 godziny historii w obu typach szkół.

Czteroletni proces nauczania w collège’u kończy się egzaminem Brevet w opcji międzynarodowej, dodatkowo obejmującym sprawdzian z języka polskiego i historii. Od jego rezultatów zależy przyjęcie do Sekcji Polskiej w Liceum Międzynarodowym w Saint-Germain-en-Laye otwartej we wrześniu 2002 roku. Kończąc Liceum, uczniowie zdają francuską maturę w opcji międzynarodowej OIB, która uznawana jest we wszystkich polskich i francuskich uczelniach wyższych.

W bibliotece collège’u i liceum istnieje dział polski, który jest stale wzbogacany ze środków budżetu szkoły oraz z budżetu Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej.

Uczniowie mogą korzystać z transportu szkolnego, dowożącego dzieci z 60 okolicznych miasteczek.

W 2002 roku, z inicjatywy rodziców, powstało  Stowarzyszenie Rodziców Sekcji Polskiej przy Szkole Podstawowej Marie Curie, Gimnazjum « Les Hauts Grillets » i Liceum Międzynarodowym w Saint-Germain-en-Laye.

Najważniejsze cele działalności Stowarzyszenia to: praca na rzecz dzieci i młodzieży oparta na współpracy z gronem pedagogicznym oraz pionem administracyjnym. Szerzenie i propagowanie kultury polskiej, wzbogacanie języka, rozwijanie wrażliwości na zagadnienia związane z historią, podnoszenie kultury osobistej oraz poznawanie polskich tradycji. Nieodłącznym elementem jest pomaganie w integracji, wsparcie dla rodzin oraz rozwiązywanie problemów związanych z życiem Sekcji.

Zapisy do Sekcji

  • Collège Les Hauts Grillets

Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest znajomość języka polskiego. Rodzice zobowiązani są zgłosić kandydaturę dziecka w sekretariacie collège’u lub na na adres : sectionpolonaise.saintgermain@gmail.com i dostarczyć wykaz jego wyników w nauce z poprzedniego roku i z ostatniego trymestru.

W marcu w collège’u odbywa sie zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły na nowy rok szkolny połączone ze sprawdzianem pisemnym dla kandydatów, podczas którego uczniowie muszą wykazać się umiejętnością pisania, czytania i formułowania wypowiedzi po polsku.

O przyjęciu do Sekcji decyduje Dyrektor Collège’u na podstawie rezultatu egzaminu i wyników w nauce.

  • Ecole Elementaire Marie Curie

Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest znajomość języka polskiego. Rodzice zobowiązani są zgłosić kandydaturę dziecka na adres : sectionpolonaise.saintgermain@gmail.com.

W kwietniu odbywa się zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły na nowy rok szkolny. W tym samym czasie specjalna komisja sprawdza  znajomość języka polskiego i francuskiego kandydatów.