Biuro Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej

Skład biura:
Agnieszka Golda – prezes
Wioletta Daou – skarbnik
Elżbieta Semczuk – sekretarz
Janusz Petlic – wiceprezes do spraw Liceum Ogólnokształcącego
Małgorzata Drzymalska-Sellam – wiceprezes do spraw Gimnazjum les Hauts Grillets
Natalia Wojtas – wiceprezes do spraw szkoły podstawowej Marie-Curie