Jubileusz 20-lecia – trochę historii

Artykuł przysłany przez Panią Ewę Knothe, byłą przewodniczącą Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List napisany przez Panią Elżbietę Bkouche, rodzica jednej z pierwszych uczennic Sekcji Polskiej.