Obrzęd opisany w II części Dziadów

Zwyczaj urządzania dziadów w Zaduszki pochodzi z czasów
słowiańskich i był znany na terenach Litwy, Białorusi i
wschodniej Polski. Organizowano ucztę, podczas której
przywoływano błąkające się duchy zmarłych, aby pomóc im
osiągnąć spokój po śmierci.
A my udzieliliśmy rad współczesnemu człowiekowi, chcecie
uzyskać radę ? Oto nasze propozycje.