Rekrutacja do Collège

REKRUTACJA DO SEKCJI POLSKIEJ

COLLEGE „LES HAUTS GRILLETS”

 

Rozpoczynamy rekrutację do klasy 6e Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye.

W załączniku znajdą Państwo formularz „Zgłoszenie kandydata”, który należy

wypełnić i przesłać na adres e-mail:

sectionpl.lycee-international@laposte.net

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 01 marca 2023!

w Collège Les Hauts Grillets

9 marca 2023r. o godz. 17h30

odbędzie się

egzamin wstępny dla kandydatów do Sekcji Polskiej oraz zebranie informacyjne dla rodziców

Zapisy do Sekcji : informacje ogólne

  • Collège Les Hauts Grillets
Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest znajomość języka polskiego. Rodzice zobowiązani są zgłosić kandydaturę dziecka w sekretariacie collège’u lub na na adres : sectionpl.lycee-international@laposte.net i dostarczyć wykaz jego wyników w nauce z poprzedniego roku i z ostatniego trymestru. W marcu w collège’u odbywa się zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do szkoły na nowy rok szkolny połączone ze sprawdzianem pisemnym dla kandydatów, podczas którego uczniowie muszą wykazać się umiejętnością pisania, czytania i formułowania wypowiedzi po polsku. O przyjęciu do Sekcji decyduje Dyrektor collège’u na podstawie rezultatu egzaminu i wyników w nauce.