Egzamin wstępny dla kandydatów

Egzamin wstępny dla kandydatów do Sekcji Polskiej oraz zebranie informacyjne dla rodziców