Zebranie walne

Szanowni Rodzice,
UWAGA! W czwartek 21 września o godz. 18:00 w Collège les Hauts Grillets (10 bd Hector Berlioz 78100 Saint-Germain-en-Laye) odbędzie się zebranie informacyjne z gronem pedagogicznym.
 
Po zebraniu prowadzonym przez nauczycieli odbędzie się Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Rodziców.
 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią dokumentów wysłanych mailem, jest to niezbędne do głosowania i zatwierdzenia roku obrachunkowego Stowarzyszenia.
 
W przypadku Państwa nieobecności, prosimy o  wypełnienie załączonego pełnomocnictwa i przekazanie na zebrane.
Dziękujemy