Wycieczka Królewskim szlakiem

Wycieczka Królewskim Szlakiem

12-15 kwietnia 2023 r.

Na wycieczkę do Krakowa, Tyńca i Wieliczki pojechała klasa 4ème i klasa 3ème   Sekcji Polskiej. Wycieczka do Polski dostarczyła tak wielu wspaniałych wrażeń, że te wrażenia trwają jeszcze, chociaż minął tydzień od powrotu uczniów do szkoły.

Kraków nas oczarował bogactwem swojej historii i artystyczną, niepowtarzalną atmosferą, można to z pewnością powiedzieć w imieniu wszystkich uczestników.

Zwiedziliśmy po kolei – Muzeum Książąt Czartoryskich- jedną z najcenniejszych kolekcji w Europie. Zwiedzającym udostępniona jest unikatowa kolekcja stworzona przez przedstawicieli jednego z najznakomitszych rodów polskich-Czartoryskich herbu Pogoń litewska.

Podziwialiśmy patriotyczne pamiątki historyczne oraz dzieła sztuki, między innymi obrazy Leonarda da Vinci i Rembrandta, jak również wiele innych arcydzieł z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów i sztuki użytkowej.

Następnie -Oppidum Judeorum- udaliśmy się na Kazimierz, będący kiedyś samodzielnym miastem, później dzielnicą Krakowa. Znaleźliśmy się w miejscu szczególnym, ukształtowanym przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie.  Do 1939 r. Żydzi stworzyli w Krakowie rozwiniętą infrastrukturę społeczną a na Kazimierzu koncentrowało się  życie religijne krakowskich Żydów. Słuchając wyjaśnień przewodnika przystanęliśmy obok Synagogi i Cmentarza Żydowskiego.

Następnego dnia wyjechaliśmy autobusem z Krakowa do Tynieckiego klasztoru na nadwiślańskiej skarpie. Klasztor założony prawie 1000 lat temu dzisiaj nadal wypełnia cele, dla których 1000 lat temu powstał. 

 W zrekonstruowanym pomieszczeniu dawnego skryptorium poznawaliśmy tajniki pracy skryby i iluminatora w średniowieczu. W czasie zajęć przybliżono nam dokładnie rolę i charakter skryptoriów klasztornych oraz kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej; próbowaliśmy kaligrafii przy użyciu gęsiego pióra, a także poznawaliśmy zastosowanie słów takich jak : skryba, pulpit, tabliczka woskowa, rylec, zwój, pergamin, guma arabska, galasówka, pigment, płatki złota.

Z Tyńca pojechaliśmy do kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia Soli « Wieliczka » jest unikalnym  zabytkiem światowego dziedzictwa przyrody i techniki, a także miejscem kultu.

Chodziliśmy pod ziemią zabytkowymi chodnikami poprzez solne podziemia, komory i niezliczone korytarze. Podziwialiśmy bałwany soli, szmaragdową wodę,  liczne rzeźby z soli, poznawaliśmy wewnątrz labiryntów korytarzy z głębi Ziemi środowisko przyrodnicze, historię i kulturę oraz osiągnięcia polskiej nauki, to wszystko poprzez fakt, że Kopalnia Soli « Wieliczka » to jednocześnie zabytek i pomnik historii.  

Następnego dnia udaliśmy się na Wzgórze Wawelskie do jednego  z najważniejszych miejsc w historii Polski.

Odkrywaliśmy wnętrze Katedry z kryptami i grobami, w których leżą dawni władcy królewscy, narodowi bohaterowie i wybitni poeci.  Weszliśmy na wieżę, na której wisi słynny Dzwon Zygmunta.

Idąc szlakiem Komnat Reprezentacyjnych przyjrzeliśmy się szczególnie wspaniałej Sali Poselskiej ze słynnym wawelskim stropem dekorowanym przedstawieniami ludzkich głów i kolekcją arrasów króla Zygmunta Augusta.

Zeszliśmy pod Sukiennice i płytę Rynku Krakowskiego do podziemi Krakowa.  Przenieśliśmy się do minionej rzeczywistości, która przetrwała pod nawarstwieniami z kolejnych epok. Zobaczyliśmy fragmenty brukowanych średniowiecznych dróg, wiele przedmiotów codziennego użytku, pochówki z ogromnego odkrytego pod rynkiem cmentarzyska, relikty kramów czy wreszcie resztki domów spalonych w czasie dramatycznego najazdu Tatarów w 1241 roku! Widzieliśmy liczne rekonstrukcje przeszłości stworzone dzięki użyciu najnowocześniejszych technologii. Śledząc interaktywną mapę kupieckich szlaków dowiedzieliśmy się, jaką rolę spełniał Kraków w średniowiecznej sieci wymiany handlowej. Muzeum odsłoniło przed nami niezwykle ciekawy obraz najdawniejszej przeszłości Krakowa.    

Ostatniego dnia pojechaliśmy tramwajem na Zabłocie do Fabryki Oskara Schindlera. Mijaliśmy na miejscu turystów z różnych krajów świata, którzy, jak i my przyszli zobaczyć wystawę opowiadającą o losach miasta i jego mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945).  Biorąc pod uwagę to, do czego nawiązuje i co nam przekazuje ta wystawa powiemy, że mieliśmy tam możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z ciągle bliską nam historią II wojny światowej, która pozostaje żywa i ma szansę pozostać żywa dla kolejnych pokoleń.  

Wymienimy jeszcze nie dość szczegółowo: Teatr im. Juliusza Słowackiego i garderobę Ludwika Solskiego, « Wedel » i czas wolny, śniadania « Pod kopytkiem », przysmaki polskiej kuchni, obiady na mieście, rejs statkiem, flipper i kręgle.

Poza tym śpiewaliśmy razem «La bohème », « For me, formidable » i dużo chodziliśmy po Krakowie, towarzyszyli nam w Krakowie  -wiosna i księżyc nad Plantami.  

Na koniec możemy powiedzieć – Szlak Królewski – tam byłem z moją klasą!

Wyrażamy serdeczne podziękowanie za tę wycieczkę Rodzicom i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu.

Szczególnie dziękujemy Pani Marcie Bukowski i Pani Alinie Wyłomański !!

Nigdy nie zapomnimy tej wycieczki.

                               Joanna Alt