Wystawa wybranych sekwencji z filmu «Oliver Twist»

20 kwietnia klasa 6ème Sekcji Polskiej przedstawiła ukończony projekt powstały po obejrzeniu filmu « Oliver Twist ».

Projekt miał charakter literacko-plastyczny. Uczniowie przygotowali swoje projekty w grupach. Obok ilustracji zamieścili tekst w języku polskim, angielskim i francuskim.

W kolejności podajemy tytuły prac powstałych w 5 grupach :

  1. Na moście
  2. W oczekiwaniu na wiadomości
  3. Śmierć Nancy
  4. Bill i pies
  5. Śmierć Billa

Punktem wyjścia do opracownaia i wykonania projektu była lektura noweli Henryka Sienkiewicza « Janko Muzykant ».  Postanowiliśmy przyjrzeć się obrazowi dziecka w filmie powstałym na podstawie powieści społeczno-obyczajowej Charlesa Dickensa pt. « Oliver Twist ».  Obejrzeliśmy w ciągu kilku lekcji film, który zarysował przed nami realia historyczne Anglii połowy XIX stulecia. Powstał wówczas pomysł, aby przygotować projekt na podstawie filmu.

Wszystkie prace zostały umieszczone w CDI (Centre de documentation et d’information).

Warto te prace obejrzeć !!

Uwaga do projektu:  Dickens należy do grona najbardziej znanych i cenionych autorów powieści na świecie. Jego dzieła są przesiąknięte głębokim humanizmem, który wyraża się nie tylko we współczuciu i trosce o tych, którym dzieje się niesprawiedliwość, ale również w dostrzeganiu pierwiastków człowieczeństwa i tragizmu w postaciach, wydawałoby się, do cna przesiąkniętych złem. I właśnie ten aspekt został przez uczniów rozwinięty w pracach.

Joanna ALT