Ceremonia OIB 2022 – 6 lipca

Tegoroczne rozdanie dyplomów maturzystom Liceum Międzynarodowego w Saint Germain en Laye odbyło się z „wielką pompą” na uroczystości OIB w Pyramides w Port Marly.
Wszyscy maturzyści Sekcji Polskiej zdali maturę z powodzeniem i wszyscy otrzymali mention. Ciężko pracowali na to wyróżnienie.
Uroczystości towarzyszyli rodzice, rodziny oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych z poszczególnych sekcji.
Sekcje Polską reprezentowała p.Lidia Tarkowska, a uroczystość uświetnił Pan Konsul Andrzej Szydło który wręczył dyplomy naszym uczniom.
Radości, gratulacjom i wzruszeniu nie było końca. Dzieci otrzymały prezenty przygotowane przez Stowarzyszenie Rodziców!!
Wszyscy rodzice i nauczyciele są bardzo dumni z naszego młodego pokolenia.
Następny etap przed nimi.
Życzymy im wielu sukcesów.
BP