INAUGURACJA obchodów 70-lecia Liceum Międzynarodowego

Szanowni Państwo
W dniu 29 marca w Agorze odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 70-lecia Liceum Międzynarodowego w Saint Germain en Laye. Wydarzenie to zostało połączone z oficjalnym przecięciem wstęgi symbolizującym akt otwarcia nowo powstałych budynków szkoły międzynarodowej. Inwestycja ukończona w 2020 roku założyła stworzenie dwóch nowych budynków dla liceum, budynku dla szkoły podstawowej i przedszkola oraz bazy restauracyjnej. Przeprowadzono także remont budynku administracyjnego oraz budynku AGORY jako centrum życia kulturalnego. 


Obchody uświetniła obecność przedstawicieli lokalnych władz, polityki oraz placówek konsularnych. Listę znakomitych gości otwierał:


Pierre BÉDIER

Przewodniczący departamentu Yvelines


Charline AVENEL

Rektor Académie de Versailles


Arnaud PÉRICARD

Burmistrz miasta Saint-Germain-en-Laye


Sylvie Habert – Dupuis

Radna regionalna, zastępca burmistrza d/s edukacji


Daniel Level

Burmistrz miasta Fourqueux


obecna Dyrektor LI France Bessis 

oraz Kierownicy wszystkich sekcji


Program obchodów otwierał występ chóru szkolnego, następnie powitanie w 14 językach każdej sekcji uczącej się w Liceum Międzynarodowym. Po przemówieniach gości, przypomniano interesującą historię utworzenia Europejskiego Centrum Dowodzenia NATO – Shape w latach 1951-1952 i powstania szkoły dzięki zabiegom generała Eisenhowera. Dziś Liceum Międzynarodowe składa się z 14 sekcji, które prężnie działają i nieustannie się rozwijają za sprawą wytężonej pracy wielu osób.  

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy znamienici goście zostali zaproszeni na koktajl i wymianę opinii i poglądów na temat dalszego rozwoju szkoły.

Serdecznie pozdrawiam

Ewa Condotta

« 1 z 2 »