Kim są nasi uczniowie?

Celem Sekcji nie jest nauczanie języka polskiego jako obcego tylko nauczanie w języku polskim i dlatego do Sekcji przyjmowani są uczniowie, którzy umieją mówić, pisać i czytać po polsku.

Nasi uczniowie wywodzą się najczęściej z rodzin:

  • przyjeżdżających do Francji za względów zawodowych na czas określony,
  • rodzin polskich osiadłych na stałe we Francji,
  • rodzin w których jedno z rodziców jest Polakiem.

Decyzja o podjęciu podwójnego nauczania wiąże się z:

  • większą tygodniową ilością godzin lekcyjnych niż ich koledzy w szkołach francuskich,
  • dodatkową praca związaną z większą ilością przedmiotó,
  • dojazd z oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości.