Konkurs plastyczny na plakat

17 listopada 2021 roku Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, dla uczczenia dwusetnej rocznicy wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza zawierającego “Ballady i Romanse”.Według tekstu ustawy romantyzm “przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusz Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki”.

“Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście”.   

„Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków”.  

„Wypracowane i utrwalone zostały najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu. Honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności – ten kanon wartości narodowej wspólnoty romantyzm przeniósł z dawnej Rzeczypospolitej i zdefiniował na nowo” 

W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego dorobku jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele. 

Sekcja Polska wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye ogłasza konkurs plastyczny na plakat związany tematycznie ze sztuką, literaturą oraz twórcami polskiego romantyzmu. 

ROK POLSKIEGO ROMANTYZM

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich uczniów, nie tylko miłośników polskiego romantyzmu, którzy od kołyski z „Panem Tadeuszem” jadali śniadanie, a z „Kordianem”podróżowali po Europie.  

Zapraszamy młodych artystów, poszukiwaczy romantycznej miłości, przeżyć duchowych a nawet pozaracjonalnych, twórców wrażliwych na muzykę Chopina oraz wszystkich chętnych wśród naszej Polonii, którzy chcieliby wykazać się swoim talentem, do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Warunki konkursu : 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Sekcji Polskiej i trwa od 01.12.2021 r. do 21.01.2022. 

Prace powinny być wykonane w formacie A3 o układzie poziomym

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.  

Wyniki konkursu i nagrody

Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni 3 laureatów konkursu. 

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

Nagrody : 

Publikacja pracy w kalendarzu ściennym na rok szkolny 2022/2023 przygotowywanym przez Liceum Międzynarodowe oraz na stronie internetowej Sekcji Polskiej. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Rodziców. 

Postanowienia końcowe:

Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac . Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.