LUTY w kolorach miłości – konkurs plastyczno – literacki

Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. Dr Davis Viscott


Miłość jest tematem uniwersalnym. Pięknym, wzniosłym i nieoczywistym.

Zapraszamy do kolejnego konkursu!!!  Uwaga!!! ten rok będzie pracowity!!

Chcemy zaangażować nasze dzieciaki i młodzież do aktywnego udziału, bowiem planujemy wydać kalendarz sekcyjny, w którym znajdą się wszystkie prace, każdej osoby biorącej udział!!! Bo wszyscy jesteście zwycięzcami!! Dlatego korzystając ze zbliżającego się święta, postanowiliśmy w te chłodne, zimowe dni ocieplić Was tym wdzięcznym tematem.


Dzień Świętego Walentego, obchodzony 14 lutego, to chwila dla zakochanych, którzy wyrażają swoje uczucia za pomocą pozdrowień i upominków. Prawdopodobnie święto to wywodzi się z rzymskiego festiwalu Luperkalia, który odbywał się w połowie lutego i zwiastował nadejście wiosny i obejmował obrzędy płodności  Pod koniec V wieku wydano zakaz obchodzenia Luperkaliów i możliwe, że w zamian pojawił się dzień św. Walentego. Jednak prawdziwe pochodzenie tego święta nie jest jasne. Faktycznie Walentynki zaczęto obchodzić dopiero około XIV wieku, a w Polsce dopiero w latach 90. XX wieku. Dla Słowian alternatywę stanowi bowiem słowiańska tradycja zwana „Nocą Kupały” obchodzona w czerwcu. 


Zatem zapraszamy naszych młodych, sekcyjnych artystów do wykonania pracy wraz z krótkim tekstem stanowiącym indywidualną kompozycję literacką na romantyczny dzień św. Walentego. 
Stowarzyszenie Rodziców Sekcji Polskiej ogłasza konkurs na kompozycję otwartą w formacie A4 wraz z krótkim tekstem, wierszem, myślą własnego autorstwa.Czas trwania od 03.02.2022 – 28.02.2022

REGULAMIN KONKURSU 
Warunki konkursu : 
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Sekcji Polskiej i trwa od 03.02.2022 r. do 28.02.2022
Prace powinny być wykonane w formacie A4 o układzie poziomym lub pionowym. Powinny zawierać krótki, własny tekst dotyczący miłości. 
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.  

Wyniki konkursu i nagrody:
Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni 3 laureatów konkursu. 
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

Nagrody : 
Publikacja pracy na stronie internetowej Sekcji Polskiej. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowane przez Stowarzyszenie Rodziców. 

Postanowienia końcowe:
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac . Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
Prace należy sfotografować i przesłać zdjęcie dobrej jakości na adres Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej: parline@parline.pl do 28.02.2022 do północy.