Międzynarodowa Matura

Option Internationale du Baccalauréat (OIB) jest to jedna z opcji francuskiego egzaminu maturalnego.

Kandydaci przestępujący do tego typu egzaminu zdają w jego ramach egzaminy pisemne z języka polskiego oraz historii i geografii jak równiez dwa egzaminy ustne ze wspomnianych przedmiotów. Osiągnięte wyniki wliczone są do końcowej średniej oceny egzaminu maturalnego.

Ukoronowaniem wysiłków zarówno uczniów Sekcji Polskiej jak i ich bliskich oraz nauczycieli jest uzyskanie dyplomu OIB, pozwalającego na podjęcie studiów na wielu zagranicznych wyższych uczelniach. Naszych absolwentów można obecnie spotkać na renomowanych uniwersytetach Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i wyższych uczelniach krajowych, takich jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska czy Akademia Ekonomiczna w Krakowie.