Projekt Erasmus

We wrześniu  2020r uczniowie klasy 1re otrzymali dyplomy za udział w projekcie Erasmus + pilotowanym przez Sekcję Hiszpańską naszego Liceum. Drużyny miały za zadanie opracować plansze historyczne dotyczące obiektów wpisanych na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.  Za swój wkład  w promowanie polskości uczestnicy otrzymali dyplomy a efekty ich pracy można było podziwiać na wystawie zorganizowanej przez CDI.