Rekrutacja do Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej im. Marie Curie w Saint-Germain-en-Laye

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2022/23 do Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej im. Marie Curie w Saint-Germain-en-Laye.

W załączeniu znajdą Państwo formularz  „Zgłoszenie kandydata”.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail:

sectionpl.lycee-international@laposte.net

Na rok szkolny 2022/2023 przyjmujemy kandydatury do  klas CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 01 marca 2022 !

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!!!

ETAPY REKRUTACJI :

1.         Dokonanie zgłoszenia kandydata – przesłanie najpóźniej do dnia 01 marca 2022 wypełnionego formularza na adres e-mail:

sectionpl.lycee-international@laposte.net

2.         W odpowiedzi otrzymają Państwo szczegółowy wykaz dokumentów, które powinny się znaleźć w dossier kandydata.

3.         Przesłanie kompletnego dossier na adres Sekcji do dnia 14.03.2022 .

4.         Wyznaczenie daty rozmowy kwalifikacyjnej.

5.         Rozmowa kwalifikacyjna.

6.         Poinformowanie o rezultatach.

Lidia Tarkowska-Beyrand

Kierownik Sekcji Polskiej