Rekrutacja do Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej im. Marie Curie

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej im. Marie Curie w Saint-Germain-en-Laye.

W załączeniu znajdą Państwo formularz „Zgłoszenie kandydata”. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail:

sectionpl.lycee-international@laposte.net

 Na rok szkolny 2021/2022 przyjmujemy kandydatury do  klas CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 01 marca 2021 !

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!!!

 ETAPY REKRUTACJI:

  1. Dokonanie zgłoszenia kandydata – przesłanie najpóźniej do dnia 01 marca 2021 wypełnionego formularza na adres e-mail: sectionpl.lycee-international@laposte.net
  2. W odpowiedzi otrzymają Państwo szczegółowy wykaz dokumentów, które powinny się znaleźć w dossier kandydata.
  3. Przesłanie kompletnego dossier na adres Sekcji.
  4. Wyznaczenie daty rozmowy kwalifikacyjnej.
  5. Rozmowa kwalifikacyjna.
  6. Poinformowanie o rezultatach.

Lidia Tarkowska-Beyrand

Koordynator Sekcji Polskiej