TRADYCYJNA CEREMONIA WRĘCZENIA DYPLOMÓW OIB – 6 lipca 2022 r.

TRADYCYJNA CEREMONIA WRĘCZENIA DYPLOMÓW OIB (OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAURÉAT) – 6 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo, chcemy przybliżyć szczegóły ceremonii OIB przewidzianej na lipiec 2022


Opcja międzynarodowa matury (OIB) to odmiana matury przeznaczona dla uczniów uczących się we francuskich lub międzynarodowych szkołach średnich. Ideą OIB jest oferowanie dwujęzycznej i dwukulturowej matury, w której drugi język jest podnoszony do tego samego poziomu, co język francuski, a testy z historii i geografii łączą programy nauczania dwóch krajów.

Jednym z głównych powodów, dla których uczniowie podchodzą do matury międzynarodowej jest fakt, że ułatwia im aplikacje na zagraniczne uczelnie. Dyplom OIB jest uznawany na wielu uczelniach na całym świecie.
Na polskich uniwersytetach opracowano specjalny proces rekrutacyjny dla kandydatów z maturą międzynarodową. Wyniki są przeliczane zgodnie ze skala IB przez polskie komisje egzaminacyjne, co czyni kandydaturę naszych uczniów lepiej pozycjonowana.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjamihttps://eduspace.edu.pl/akademia/

Wydarzenie organizowane przez APELI, gromadzi 14 sekcji krajowych. Impreza przewiduje prawie 1750 osób, w tym rodzice i krewni. Wymaga koordynacji blisko 150 wolontariuszy.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2022 r.

Plan dnia:

Rano (9.30-14.45): zdjęcia z Pedro Lombardi (klasa 2022 i klasa 2020)

Po południu (16:00-21:30): ceremonia i koktajl w Les Pyramides (Le Port-Marly)

14.30 – 15.45: przybycie gości do Les Pyramides – spodziewanych jest 2000 osób (poczęstunek przy wejściu)

16.00-19.30: ceremonia wręczenia dyplomów

(30-minutowa przerwa między 17.45 a 18.15)

19h30 – 21h30: koktajl oferowany przez APELI

Harmonogram dla poszczególnych sekcji:

Rano – zebranie wszystkich uczniów ostatniego roku według sekcji na 5 minut przed godziną zdjęć i przyprowadzenie ich przed fotografa (zdjęcie sekcji i zdjęcie klasy 2022). Sekcja polska wstępnie przewidziana na godz. 9.45

 + zorganizowanie dla klasy 2020 wspólnej grupy o godzinie 14:15 w celu wykonania zdjęcia klasowego o godzinie 14:30.

Po południu – ceremonia 16.00-19.30

15.30 – zorganizowanie grup uczniów z każdej sekcji i umieszczenie ich w kolejności wejścia na widownię – tam zajmą się nimi wolontariusze, którzy umieszczą ich na odpowiednich miejscach.

16:00 – Klasa 2022 wchodzi do sali wykładowej i zostaje umieszczona w auli.

1 – Sekcja japońska

2 – Sekcja duńska

3 – Sekcja norweska

4 – Sekcja rosyjska

5 – Sekcja holenderska

6 – Sekcja chińska

7 – Sekcja polska

8 – Sekcja szwedzka

9 – Sekcja włoska

10 – Sekcja portugalska

11 – Sekcja hiszpańska

12 – Sekcja amerykańska

13 – Sekcja niemiecka

14 – Sekcja brytyjska

16.15 – Otwarcie uroczystości przez maturzystów z rocznika 2020 (120 uczniów)

NA RAZIE NIE MA KOLEJNOŚCI POJAWIANIA SIĘ SEKCJI

17:45 – 18:30 – przerwa / poczęstunek (owoce i napoje)

18:05 – zorganizowanie powrotu absolwentów na miejsca na 10 minut przed końcem przerwy.

Zakończenie uroczystości 19.30 – wręczenie szkolnych słoików z miodem / foto-budka przy wejściu

Zaproszenie wolontariuszy do pomocy

APELI potrzebuje wolontariuszy w Les Pyramides 6 lipca w godzinach 11.00-23.00. W maju do wszystkich rodziców klas (1ere i 2nd) zostanie wysłany formularz doodle, w którym będą mogli się zarejestrować.

11.00-14.00 – przygotowanie dekoracji i sali widowiskowej (5 rodziców) – 11.00/12.30

                                                                                                          (5 rodziców) – 12:30/ 2:00).

Chętni będą mogli wziąć udział w zmianie od godz. 11.00 do 14.00.

14.00 – 16.00 – 5 rodziców na parking z pracownikami Les Pyramides

14.30 – 16.00 – 5 wolontariuszy przy wejściu z ochroną (do sprawdzania biletów)

                           4 wolontariuszy, którzy przeprowadzą rodziców z auli do sali widowiskowej

                           4 wolontariuszy do posadzenia rodziców na widowni

17.45-18.15 – 4 rodziców przy wejściu

 Należy zwrócić uwagę na pozostanie w sali do końca rozdawania dyplomów, aby ostatnie grupy nie pozostawały w okrojonym stanie.

– Rodzice, którzy opiekują się sekcjami, będą musieli zebrać uczniów 10 minut przed końcem przerwy i wprowadzić ich na widownię – z góry dziękujemy!

– 4 rodziców, którzy prowadzą gości do auli

Udział finansowy rodzin w ceremonii OIB

Kwestia finansowego udziału rodzin w uroczystości wręczenia dyplomów OIB była omawiana przez cały rok podczas różnych spotkań z Komitetem APELI i przedstawicielami sekcji. Komitet wybranych członków przegłosował 14 kwietnia 2022 r., że udział jednej rodziny (1 absolwent + 4 członków rodziny) wynosi 45 euro dla członków APELI i 80 euro dla osób niebędących członkami. Zależy nam zatem na wstąpieniu do APELI i uiszczenie składki, umożliwi to niższą opłatę (45 euro) przy udziale w ceremonii. Zapraszamy!!

Link ceremonii OIB 2019https://player.vimeo.com/video/347110490?h=844faf5bb3

*** czym jest ceremonia OIB – (patrz załączony pokaz slajdów)