Walne zebranie / 05-10-2017

Szanowni Rodzice,

w poniższym linku sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej z dn. 05.10.2017:

https://docs.google.com/document/d/1gPnRNygJ1ZCTOBrD3v62MObvOzIe2S5uTiBPSDvIHxs/edit?usp=sharing

Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania

Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej z dn. 05.10.2017

Obecni:

Członkowie Biura Zarządu:

Prezes: Ludmiła Charton

Wiceprezes: Karolina Widzyńska

Skarbnik: Wioletta Daou

Sekretarz: Joanna Materna

Obecne rodziny (z pełnomocnictwem włącznie): 64 na 97

Agenda:

  1. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2016/2017
  2. Raport finansowy i zatwierdzenie roku rozrachunkowego 2016/2017
  3. Budżet na rok szkolny 2017/2018 i wysokość składek
  4. Kalendarz wydarzeń 2017/2018
  5. Informacje różne
  6. Zgłoszenia łączników Stowarzyszenia i osób do pomocy
  7. Wolne wnioski

Sprawozdanie:

Prezes Ludmiła Charton odczytała sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2016/2017.

Skarbnik Wioletta Daou przedstawiła miniony rok obrachunkowy. Odbyło się głosowanie w sprawie zatwierdzenia raportu finansowego i wszyscy obecni rodzice zgodnie go zatwierdzili. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wybrani zostali łącznicy z poszczególnych klas:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccs85p4FJYeAifkhzTsuj1ABb4NMx_g0B38WpNtucRM/edit?usp=sharing

Przekazane na zebraniu informacje znajdują się w prezentacji:

https://docs.google.com/presentation/d/1rKsAoAFlmbvn5uRaa9v9AZieQwDWrReNaAFcTRf6H9E/edit?usp=sharing

Pierwsze spotkanie Zarządu odbędzie się w piątek 20.10.2017 o 19:30 w sali A2 w zamku Liceum Międzynarodowego.

Prezes Sekretarz

Ludmiła Charton Joanna Materna