Zebranie zarządu / 20-10-2017

Sprawozdanie z pierwszego zebrania Zarządu Stowarzyszenia, które odbylo się tuż przed feriami.

https://docs.google.com/document/d/1zt7O36HIJvKDl1neBNHiNrruW_wziPl0zX4CoQ9FLog/edit?usp=sharing

Na zebraniu zostało wybrane nowe Biuro.

Skład biura na rok 2017/2018:

  • Ludmiła Charton – prezes
  • Wioletta Daou – skarbnik
  • Elżbieta Semczuk – sekretarz
  • Janusz Petlic – wiceprezes do spraw Liceum Ogólnokształcącego
  • Małgorzata Drzymalska-Sellam – wiceprezes do spraw Gimnazjum les Hauts Grillets
  • Natalia Wojtas – wiceprezes do spraw szkoły podstawowej Marie-Curie

Bardzo dziękuję Joannie Maternie i Karolinie Widzyńskiej za 2 lata działalności w biurze i duże zaangażowanie w życie Sekcji. Joanna i Karolina pozostają w Zarządzie i nadal będą uczestniczyc i pomagać w rozwijaniu Sekcji.

Bardzo miło powitać nowych członków biura i Zarządu. Dziękuję za zaangażowanie i życzę wszystkim wytrwałości w pracy na rzecz Sekcji.

Dziękuję również za zaufanie i wybranie mnie na kolejny rok na prezesa Stowarzyszenia.

Pozostałe informacje znajdziecie Państwo w załączniku.

Proszę zapoznać się z harmonogramem związanym z przygotowaniami Marché de Noël. Łącznicy poszczególnych klas oraz wiceprezesi szkół niebawem będą kontaktować się z Państwem, żeby koordynować przygotowania tej ważnej imprezy.

Już od dzisiaj, można się wpisywać na dyżury na Marché de Noel:

https://doodle.com/poll/4y6urb6xmds7igea

oraz na potrawy:

https://doodle.com/poll/pkch2ngxmn9p45w8

Przypominam, że wszystkie sprawozdania są dostępne na stronie internetowej Sekcji:

http://www.section-polonaise.fr/

 

Ludmila Charton