Wizyta w Sekcji Polskiej

W czwartek 30 stycznia, małżonka Ambasadora RP w Paryżu, pani Izabela MŁYNARSKA, pani konsul Anna MAJDA oraz pani Jolanta NIEDZIELA-THEBAULT z konsulatu złożyły wizytȩ w Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye.

Podczas wizyty miały miejsce spotkania Naszych Gości najpierw z panią France BESSIS, dyrektorem Liceum Miȩdzynarodowego a nastȩpnie z panią Anne-Marie LAPOUGE, dyrektorem collège’u « Les Hauts Grillets ».

Panie spotkały siȩ również z uczniami klasy 6éme w collège’u oraz z licealistami klasy 2nde.

Na zakończenie wizyty przy obiedzie miało miejsce spotkanie z panią Agnieszką GOŁDĄ, prezesem Stowarzyszenia Rodziców. Stworzyło to okazjȩ do przedstawienia Gościom ogromnego znaczenia pracy i zaangażowania Rodziców w funkcjonowanie naszej Sekcji.

Wizyta pozwoliła Naszym Gościom lepiej poznać zasady funkcjonowania Sekcji Polskiej, problemy, jakie spotykamy w swojej pracy, ale przede wszystkim dała im okazjȩ poznać uczniów, ich motywacje do podejmowania dużego wysiłku, jakiego wymaga nauka w sekcjach polskich i kultywowania w ten sposób polskości.

Serdecznie dziȩkujemy Naszym Gościom za wizytȩ a Stowarzyszeniu za pomoc w jej organizowaniu.

L. Tarkowska