Wrażenia maturzystów po Studniówce 2020

Z wielkimi emocjami bȩdȩ wspominać moment, w którym Pani Tarkowska i Pan Konsul wypowiedzieli słowa : « Poloneza czas zacząć » i zabrzmiały pierwsze takty poloneza Wojciecha Kilara z « Pana Tadeusza ». Pierwsze kroki naszego tańca przed naszymi bliskimi i zaproszonymi gośćmi były dla mnie bardzo wzruszające. Ubrana w długą sukniȩ czułam siȩ wyjątkowo !

Eliza


O tym wieczorze marzy siȩ już od pierwszych lat nauki w Sekcji ! W sobotȩ 25 stycznia odbyła siȩ właśnie nasza STUDNIOWKA, nasza uczta ! Dla mnie najważniejszym momentem była czȩść oficjalna, w której tańczyliśmy tradycyjnego poloneza. Według mnie taniec udał nam siȩ znakomicie ! To, co mnie wzruszyło najbardziej, to moment, w którym tańcząc wszyscy podnieśliśmy rȩce i zobaczyłam moją mamȩ płaczącą ze wzruszenia. A kiedy przy wykonywaniu nastȩpnej figury spojrzeliśmy wszyscy na nasze mamy, to one wszystkie miały łzy w oczach ! Poczułam, że nasi kochający Rodzice byli z nas bardzo dumni !

Clara

Oczywiście głównym momentem był polonez, ale czȩść artystyczna była również magiczna. Szczególnie nasza recytacja « Lokomotywy », która bardzo siȩ podobała publiczności, chociaż przed wystȩpem wcale nie byliśmy tego tacy pewni. Gdy wspólnie, z okularami słonecznymi na nosie śpiewaliśmy na scenie przygotowaną przez nas piosenkȩ, zdałam sobie sprawȩ, jak zgraną grupą jesteśmy ! Na pewno nie zapomnȩ tych siedmiu lat spȩdzonych razem i oczywiście piȩknej studniówki, którą zorganizowali nam Ukochani Rodzice !

Emilia

Moim zdaniem najlepszym momentem studniówki był koncert. Był on krótki, ale wzruszający. Najpierw zagraliśmy z Elizą na cztery rȩce utwór wyrażający tȩsknotȩ za domem, a potem już samodzielnie wykonałem poloneza pożegnalnego Chopina. Fortepian dawał bardzo dobry dźwiȩk, bardzo dobrze mi siȩ na nim grało ! Dobre wspomnienia mam też z akompaniowania nam na pianinie elektrycznym podczas śpiewania piosenki « Słodkiego, miłego życia ». Czułem siȩ jak pianista grupy rockowej !

Alexandre Ch.

Ten wieczór studniówkowy bȩdȩ wspominać do końca życia. Spȩdziłam bardzo miło czas w otoczeniu moich sekcyjnych przyjaciół. Zapamiȩtam na zawsze choreografiȩ naszego poloneza, który nam piȩknie wyszedł. Lecz w mej pamiȩci zostanie również moment, w którym Aleksander grał utwór Chopina do tego stopnia porywająco, że niektórzy słuchacze siȩ popłakali. Jednocześnie nasza klasa tańczyła w kuluarach, czekając na nasz wspólny wystȩp. Był to dość śmieszny moment, który nas odprȩżył przed recytacją « Lokomotywy » Tuwima .

Victoria

25 stycznia odbyła siȩ studniówka, nasza studniówka ! Zatańczyliśmy poloneza, na którego czekaliśmy parȩ lat i w końcu przyszedł ten moment ! Wszystko odbyło siȩ rewelacyjnie, bez stresu ! Ten moment, na przygotowanie którego poświȩciliśmy dużo czasu i sił przeleciał tak szybko ! Lecz, zostanie on na zawsze w naszej pamiȩci. Można dodać również, że koktajl też był bardzo dobrym momentem ! Dziȩki Rodzicom było wiele pysznych rzeczy do jedzenia !

Alexandre

W ostatnią sobotȩ stycznia odbyła siȩ nasza studniówka. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy oraz recytowaliśmy « Lokomotywȩ ». Dla mnie najlepszym momentem był koktajl ! Jednak nie dlatego, że było dużo dobrych rzeczy do jedzenia, ale dlatego, że mogłem spotkać moich nauczycieli jeszcze z gimnazjum i porozmawiać z nimi, opowiedzieć, co siȩ z nami dzieje i jakie mamy plany ! Byli też nasi bliscy i z nimi też mogliśmy siȩ spotkać i porozmawiać. Niezapomniany wieczór !

Mateusz S.